Household appliances

 

Asthma Allergy Nordic reviews air purifiers and vacuum cleaners. Maintaining good indoor air quality and access to proper home cleaning equipment is important to many people suffering from asthma and allergies, to aid them to a better quality of life. Assessing the equipment’s filtering ability is one of our important criteria.

Read more about our work behind assessment of vacuum cleaners and air purifiers for Asthma Allergy Nordic

+ Informasjon

Husholdningsapparater

Luftrensere og støvsugere er produkttyper som kan vurderes av Asthma Allergy Nordic. Ivaretagelse av et godt inneklima med god luftkvalitet, samt å ha god tilgang på egnet renholdsutstyr er viktig for mange med astma og allergier. Dekker man disse to områdene tilfredsstillende, så kan dette bidra til å økt livskvalitet for gruppene. For disse to produkttypene, er et av AANs viktige kriterier for anbefaling å stille krav til produktenes filtreringsevne.

Les mer om vårt arbeid med vurdering av støvsugere for Asthma Allergy Nordic.

 

Coway air purifier

Coway AP-1008DH
Coway AP-1008CH
Coway AP-1009CH
Coway Storm 1516D
Coway Classic AP-1018F

Read more

Philips air purifier

AC2887/10
AC2889/10
AC3259/10

Read more

Philips vacuum cleaner

FC8578/09
FC8955/09

Read more

Stadler Form air purifier

Air purifier Roger Little, R-012
Air purifier Roger, R-011

Read more

Electrolux air purifier

PA91-604GY
PA91-604DG
PA91-404GY
PA91-404DG

Read more

Blueair air purifier

Blueair Classic 405
Blueair Classic 480i
Blueair Classic 605
Blueair Classic 680i

Read more